Úvodní stránka » Harmonogram dne

PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM DNE: šk.rok.2012/13

 

Provoz :  pondělí až pátek od  7:00 do  16:00

7:00 – 9:10  PŘÍCHOD DĚTÍ DO ŠKOLKY,  INDIVIDULÁNÍ  AKTIVITY,
   MONTESSORI PRAKTICKÝ ŽIVOT,  SVAČINA
9:10 –  9:30 ÚKLID A PŘÍPRAVA   NA  PROGRAM
9:30 – 10:20 VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ BLOK   
  ( CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ,  ELIPSA)
10:30 – 11:40  POBYT VENKU
11:45– 12:00  OBĚD
 12:00 – 12:30     RELAXAČNÍ CHVILKY
  ODCHOD DĚTÍ DOPOLEDNÍHO  PROGRAMU
12:30-14:00 ODPOLEDNÍ KLID
  14:00-15:00 MONTESSORI AKTIVITY, TĚLOCVIČNÉ    AKTIVITY,
  POBYT NA ZAHRADĚ  (podle počasí).
 15:00   SVAČINA
15:30-16:00 INDIVIDUÁLNÍ AKTIVITY
16:00   ODCHOD DĚTÍ DOMŮ

Kontakt

Studio Čtyřlístek, z.s.
Sídlo: Palackého 11, Olomouc 779 00
774 712 710 (Bezděková)
68347227