Úvodní stránka » Program » Mikroškolka-pedagogika

Proč si vybrat třídu Montessori?

 

Metoda  Montessori  je celosvětově rozšířený alternativní program schválený MŠMT.

Metoda  Montessori  vychází z vnitřní potřeby dětí učit se, zkoumat a objevovat nové věci.

Základní principy jsou:

„ Pomoz mi, abych to dokázal sám“

„ Od uchopení  k  pochopení  - aneb ruka je nástrojem ducha“

Jedno z nejdůležitějších období pro vývoj osobnosti je mezi narozením a věkem šesti let. V tomto období je dítě obdařeno jedinečnou schopností ,,ABSORBUJÍCÍ MYSLI“, která umožňuje nasávat z vnějšího prostředí obrovské množství informací jako celek, tyto informace ukládat a vytvářet tak pevný a jedinečný základ pro další vývoj.

 

Montessori systém předškolní výchovy je jeden z nejefektivnějších způsobů jak tyto vzácné roky naplno využít.

 

Cílem Montessori  pedagogiky je vychovávat svobodné,  zodpovědné  a samostatné osobnosti,  které umí řešit problémy, vzájemně si naslouchat, rozumí okolnímu světu,  jsou upřímné,  tolerantní,  ale zároveň se nebojí říci svůj názor.

Chování učitele k dítěti je vždy plné respektu k jeho individualitě  jako k hotovému člověku.

Učitel je rádce a rovnocenný partner, který dítěti pomáhá na jeho  cestě objevování a učení se, projevuje maximální vstřícnost, otevřenost, trpělivost k dítěti.

Zapojení rodičů do Montessori třídy

Rodiče mají možnost po předchozí domluvě navštívit třídu a pracovat společně s dítětem.

Vzdělání a výchova je společná odpovědnost školy a rodiny.

 

Mgr. Pavlína Jandová

 

 

PEDAGOGIKA  MONTESSORI  obsahuje:

 

Utváření nového vztahu dospělého k dítěti

Vlastní objevování poznatků samotným dítětem

Připravené prostředí

Samostatná práce jednotlivce

Dělená odpovědnost

Trojstupňová výuka

Izolace jedné vlastnosti

Práce s chybou

Práce s pochvalou

Podrobnější  informace  viz

http://www.montessoricr.cz/Montessori_principy.php

Kontakt

Studio Čtyřlístek, z.s.
Sídlo: Palackého 11, Olomouc 779 00
774 712 710 (Bezděková)
68347227