Úvodní stránka » Pro děti » Modrá planeta

MONTESSORI KLUB  „MODRÁ  PLANETA“

Pravidelný program pro děti od čtyř let.

ÚTERÝ   15,00 -16, 00 hod. ve Studiu  Čtyřlístek

 

Klub poskytuje dětem připravené, podnětné prostředí, ve kterém společně pracují na montessori projektech z oblasti kosmické výchovy.

Celé pojetí hlavní náplně vychází z Metody Montessori, která uplatňuje principy učení na základě prožitků přes uchopení k pochopení.

Tato forma dětem umožňuje zážitky, kdy dítě získává nové znalosti o světě kolem nás  i o sobě.

Nové informace tak dítě vidí, slyší, ale především je uchopuje v aktivním procesu osvojování.

Každý nový projekt je postaven na promyšleném systému pomůcek a pracovních listů, podle kterých si dítě vytváří své vlastní projektové portfolium.

Učitel je pomocníkem, který plně respektuje individualitu dětí

 

Skladba programu:

-          elipsa –  zklidnění, naladění se na přítomnost

-          vlastní práce

-          prožitkové aktivity s pomůckami

-          tvorba pracovních listů do portfolia

-          doplňkové činnosti – montessori aktivity dle individuálního zájmu dítěte

Během programu je dětem poskytnuto svačinka i pití podle vlastní potřeby.

 

  1. ING. Irma Beranová   603  888 751

Kontakt

Studio Čtyřlístek, z.s.
Sídlo: Palackého 11, Olomouc 779 00
774 712 710 (Bezděková)
68347227