Úvodní stránka » Nová MŠ 2012

Studio Čtyřlístek otevírá Montessori školku

Hlavním impulsem pro rozšíření činnosti a otevření nové Montessori školky Čtyřlístek je narůstající zájem z řad současných klientů o celotýdenní provoz školky.

Jedná se o soukromou, rodinnou školku, která navazuje na tradici rodinné mikroškolky Čtyřlístek, která se těší dlouholeté oblibě a přízni. Motto: Život do školky, školka do života

Datum zahájení  je 3. září 2012.

Ceník školného na šk. rok 2012/2013

Harmonogram dne MŠ

Co nabízíme:

-          respektování přirozených zákonitostí vývoje dítěte

-          výchovně – vzdělávací program inspirovaný Metodou Montessori

-          podnětné, bezpečné prostředí rozvíjející samostatnost – sebeobsluha, stolování, úklid, práce na zahrádce a další

-          péče o domácí mazlíčky a rostliny

-          respektování osobnosti dítěte (učitelé i asistenti naší školky absolvovali kurzy ,,Respektovat a být respektován)

-          všestranný rozvoj dítěte – aktivity z oblastí Montessori pedagogiky

-          doplňkové činnosti: výtvarné, rukodělné, hudební, pohybové, taneční, jazykové a další dle zájmu dětí

-          otevřenost pro rodiče (možnost účasti na programu)

-          poradenství a  Montessori vzdělávání pro rodiče

-          spolupráce s Montessori třídami na ZŠ Horka nad Moravou

-          připravujeme zařazení Metody dobrého startu

Zápis se koná ve dnech 11.- 12. dubna 2012  8,00 – 10.00 hod. 

v prostorách Studia Čtyřlístek, U kovárny 2 , Olomouc, nebo průběžně po telefonické domluvě

(775 606 244).

Kontakt

Studio Čtyřlístek, z.s.
Sídlo: Palackého 11, Olomouc 779 00
774 712 710 (Bezděková)
68347227