Úvodní stránka » Projekty

Montessori do MŠ a ZŠ

Společný projekt:

MŠ a ZŠ Horka na Moravě a Studio Čtyřlístek, o.s.


Projekt Montessori do MŠ a ZŠ byl oficiálně zahájen v lednu 2008.

Jeho přípravné fáze probíhaly již od dubna 2007, kdy Studio Čtyřlístek jako partner oslovilo vedení MŠ a ZŠ Horka n.M, poskytlo první základní informace o výchovně vzdělávacím směru Metody Montessori a zahájilo poradenskou činnost z této oblasti. Byly podniknuty první nezbytné kroky k bližšímu seznámení se s Metodou Montessori ve formě návštěv již zavedených Montessori MŠ a ZŠ v ČR, nabídnuty informativní kurzy Metody Montessori a první vzdělávací kurzy pro učitelky, které se pro tento výchovně vzdělávací systém nadchly a chtějí ho smysluplně využívat při práci s dětmi.

V září 2007 byla zahájena příprava na transformaci klasické třídy MŠ

na třídu Montessori a od září 2008 již tato třída MŠ funguje.

Součástí projektu byla příprava 1. Montessori třídy ZŠ na školní rok 2009/2010 v Olomouckém kraji.

Tato třída zahájí provoz 1.9.2009 s počtem 17 žáků.

V rámci projektu ESF, který získala obec Horka n.M. bude vybavena tato třída Montessori pomůckami a nábytkem.

Při setkání rodičů a dětí budoucí první třídy se zástupci Studia Čtyřlístek, se podařilo založit občanské sdružení Montessori škola a rodina , které bylo v srpnu r.2008 zaregistrováno u MV ČR.

Proč si vybrat třídu Montessori?

Metoda Montessori je celosvětově rozšířený alternativní program schválený MŠMT ČR.

Cílem Montessori pedagogiky je vychovávat svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které umí řešit problémy, vzájemně si naslouchat, rozumí okolnímu světu, jsou upřímné, tolerantní, ale zároveň se nebojí říci svůj názor.

Rodiče mají možnost po předchozí domluvě navštívit třídu a pracovat společně s dítětem. Vzdělání a výchova je společná odpovědnost školy a rodiny.

Dětem nabízí:

  • Promyšlený a ověřený vzdělávací systém zahrnující speciální výukové pomůcky, které v dětech podporují přirozenou potřebu se učit
  • Bezpečné prostředí, kde učitel je nejen přirozenou autoritou, ale i partnerem, který pomáhá dětem rozvinout jejich vrozené schopnosti
  • Citlivý přístup založený na respektu a vzájemné komunikaci mezi učitelem a dítětem a také mezi dětmi navzájem
  • Systém, který vede k samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráci

Montessori podporuje celkový rozvoj osobnosti dítěte.

Kontakt

Studio Čtyřlístek, z.s.
Sídlo: Palackého 11, Olomouc 779 00
774 712 710 (Bezděková)
68347227