TEAMGYM – týmová gymnastika

 

ÚTERÝ  A ČTVRTEK   15,00 -17,00 hod. (v tělocvičně T.J. Sokol Olomouc)

 

Pohybový program je vytvořen pro děti se zvýšeným zájmem o speciální gymnastiku.  Nabízí možnost získat dovednosti z oblasti taneční a estetické gymnastiky, akrobatické dovednosti a  dovednosti ve skocích na malé trampolíně.

Děti mají možnost zúčastnit se soutěží v Teamgymu v rámci družstva. Jedná se o relativně mladou gymnastickou disciplínu, která nevyžaduje vysoce náročné podmínky sportovní gymnastiky a přitom je pro děti atraktivní a všestranná. Děti se učí nové dovednosti a současně rozvíjí schopnost zvládat týmovou práci. Učí se smyslu pro zodpovědnost k celku a pěstují kolektivní cítění a dobrý pocit z účasti na společném výsledku. Program TeamGym tak vhodnou formou doplňuje a završuje linii pohybové výchovy od nejútlejšího věku až po dospělost a dává tak možnost seberealizace v dlouhodobé perspektivě od spontánního hraní až k uvědomělé a smysluplné zálibě.

 

více na:http://www.teamgymsokololomouc.estranky.cz/

Vede Ing. Irma Beranová, tel. 603 888 751

 

Kontakt

Studio Čtyřlístek, z.s.
Sídlo: Palackého 11, Olomouc 779 00
774 712 710 (Bezděková)
68347227